خانه / بنر مناسبتی / خیر مقدم و تسلیت (صفحه 2)

خیر مقدم و تسلیت

طرح بنر تسلیت خواهر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت خواهر رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با هوالباقی و شمع، کادربسیار زیبا ، و متن زیبای تسلیت طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه تهیه کنید. برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید. …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت خواهر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت خواهر رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  پرده و شمع، کادربسیار زیبا ، ، کادر انالله و انا الیه راجعون و متن زیبای تسلیت طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه تهیه کنید. …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت برادر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت برادر رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب پس زمینه و کادربسیار زیبای ، شمع ، پارچه انالله و انا الیه راجعون و متن زیبای تسلیت طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت مادر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت مادر رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب پس زمینه و کادربسیار زیبای ، شمع و گل، پارچه انالله و انا الیه راجعون و متن زیبای تسلیت طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت پدر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت پدر رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب هوالباقی و کادربسیار زیبای پس زمینه ، شمع ، کادر انالله و انا الیه راجعون و متن زیبای تسلیت طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک …

ادامه نوشته »

طرح بنر خوش آمد گویی کربلا زرد

به نام خدا سلام امروز طرح بنر خوش آمد گویی کربلا رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با   گنبد امام حسین  ، طرح زرد پس زمینه و متن خوش آمد گویی فوق العاده طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه تهیه کنید. …

ادامه نوشته »

طرح بنر خوش آمد گویی کربلا سبز

به نام خدا سلام امروز طرح بنر خوش آمد گویی کربلا رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با   گنبد امام حسین  و حضرت عباس ، طرح سبز پس زمینه و متن خوش آمد گویی فوق العاده طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت پدر

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت پدر  رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب و کادربسیار زیبا پس زمینه ، شمع و گل و نور ، تذهیب هوالباقی و تایپوگرافی فوق العاده طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه …

ادامه نوشته »

طرح بنر خوش آمد گویی کربلا

به نام خدا سلام امروز طرح بنر خوش آمد گویی کربلا رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با   گنبد امام حسین  و حضرت عباس ، طرح سبز تیره  و متن خوش آمد گویی فوق العاده طراحی شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه …

ادامه نوشته »

طرح بنر تسلیت با طرح سه بعدی

به نام خدا سلام امروز طرح بنر تسلیت باطرح سه بعدی  رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب بسیار زیبا پس زمینه ، شمع ، طرح سه بعدی اندوه بی پایان تهیه شده است. برای دانلود این طرح باید اشتراک ویژه تهیه کنید. برای …

ادامه نوشته »