پرداخت توسط کليه کارت هاي شبکه شتاب
مبلغ : ريال
نام پرداخت کننده :   *
ايميل :   *
شماره موبايل :   *
توضيحات :   *

دروازه پرداخت بانک ملت

نام پذیرنده : طراحی دانلود

شماره پایانه :1979932

ايميل : trahidownload@gmail.com

آدرس وب سايت : www.trahidownload.ir